bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do informacji publicznej

Formy udostępniania informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
  • wyłożenie lub wywieszenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

  • Za pośrednictwem adresów mailowych.
    W zakładce Dane urzędu  znajduje się adres mailowy: zdp-pleszew@zdp-pleszew.com.pl.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formie pisemnej należy składać lub wysyłać na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
  ul. Gen. Hallera 54
  63-300 Pleszew

Osobiście w siedzibie instytucji:

Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
  ul. Gen. Hallera 54
  63-300 Pleszew


ZAŁĄCZNIKI:
 - Wniosek w formacje *.pdf 
 - Wniosek w formacje *.docOpublikował: Jarek Śmigielski
Publikacja dnia: 28.12.2022
Podpisał: Jarosław Śmigielski
Dokument z dnia: 28.12.2022
Dokument oglądany razy: 287