bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacje o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
ul. Gen. Hallera 54
63-300 Pleszew

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30

Organizacja przyjmowania skarg i wniosków
• Prawo zgłoszenia sygnału obywatelskiego (skargi, wnioski, petycje, listy) przysługuje każdemu.
• Sygnał obywatelski może być złożony w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub ustnie, przy czym petycja nie może zostać zgłoszona ustnie.
• Sygnał obywatelski musi zawierać dane umożliwiające udzielenie odpowiedzi oraz fakty pozwalające na ustalenie przedmiotu sprawy zgłoszonego przez klienta. Wymogi formalne dotyczące sygnałów obywatelskich określone są we wskazanych poniżej aktach prawnych.
• Zgłoszenie sygnału obywatelskiego jest wolne od opłat.
• Klasyfikacja prawna sygnału obywatelskiego zależy od treści pisma, a nie od jego nazwy.
• Nikt nie jest narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.


Skargi, wnioski, petycje i inne sygnały obywatelskie w formie pisemnej należy kierować na adres:
    Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
    ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew

lub odpowiednio na adres: zdp-pleszew@zdp-pleszew.com.pl

W sprawach skarg i wniosków dyrektor przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 8.00 – 15.00.Opublikował: Jarek Śmigielski
Publikacja dnia: 28.12.2022
Podpisał: Jarosław Śmigielski
Dokument z dnia: 28.12.2022
Dokument oglądany razy: 307